Okul Öncesi Öğretmenleri NET-Okul Öncesi-Biz Bu işte Tek Değiliz

Orjinalini görmek için tıklayınız: Benzetim Simülasyon Yöntemi
Şu anda (Arşiv) modunu görüntülemektesiniz. Orjinal Sürümü Görüntüle internal link
 Benzetim Simülasyon Yöntemi

Benzetim, dinamik bir sistemin özelliklerini ve davranışlarını bilgisayar aracılığıyla değerlendiren bir tekniktir. Bir simülasyon modeli, temel olarak “ne-eğer” (what-if) analizlerinin yapılmasını sağlayan bir araç olarak ele alınmalıdır.
Diğer bir tanımla benzetim, incelenen bir gerçek hayat sisteminin belli bir zaman diliminde istenilen gerçek karakteristiklerini tahmin etmek amacıyla sistemin matematiksel, mantıksal bir modelinin geliştirilmesi ve bu sistem üzerinde deneyler yapılması sürecidir.
Analitik yaklaşımların aksine benzetim modelleri, karmaşık problemlerin modellenmesi ve çözümünde daha başarılı olurlar. Değişkenler arasındaki etkileşimleri benzetim modellerinde gözlemek daha kolaydır. Ancak yoğun bilgisayar kullanımını gerektirir. Gerçek sistemden toplanan bilgiler, bilgisayarda geliştirilen modellere uygulanarak sayısal birtakım sonuçlara ulaşmak hedeflenir. Bunların değerlendirilmesi ve yorumlanması yapılarak sistem performans ölçütlerine ait birtakım tahminlerde bulunulur. Benzetim modelleri aracılığı ile en kötü durum senaryoları da incelenebilir. 
Eğitici bir ortamda simülasyonlar, gerçekteki olayların taklit veya kopyalarının güçlü bir teknikle öğretilmesidir. Simülasyonlar öğrencileri sadece motive etmezler , olayların gerçek ortamda nasıl bir tepki vereceğini de öğretir.Hemen hemen her defasında bir simülasyon, detayları değiştirerek veya hariç tutarak gerçekleri basitleştirir.Öğrenci olayların gerçek ortamlardaki hareketlerini gerçek ortamlara benzer ortamlarda öğrenir. 


BENZETİMİN TEMEL AMAÇLARI 

Bir benzetim çalışmasının temel amaçları şöyle sıralanabilir:
• Bir gerçek hayat sistemini girdi ve çıktılarıyla matematiksel olarak ifade etmek,
• Gerçek sistemi, kurulan model üzerinden tanıyıp araştırmak, değişik kararları ve seçenekleri gerçek sistemde hiçbir değişiklik yapmadan deneyebilmek,
• Elde edilen bilgiler ışığında, sistemle ilgili ön görümlerde bulunabilmek ve uygulamaya esas olan kararları belirlemek.


BENZETİM NEZAMAN KULLANILIR ? 

Bir benzetim çalışması,
• Sistem deney yapmaya uygun değilse,
• Sistem henüz tasarım aşamasındaysa,
• Sistem/Problem karmaşıksa,
• Sistemin davranışı analiz edilecekse,
• Bilgisayar mevcutsa kullanılır.


SİMULASYON ÇEŞİTLERİ 

Eski öğretim modellerinin tartışmasında dört safha vardır: Öğrenciye bilgiyi tanıtmak, öğrenciye bilgi edinirken rehberlik etmek, ifade düzgünlüğünde ve hatırlamayı geliştirmede alıştırmayı sağlamak, öğrenmeyi belirlemek.Eğiticiler genellikle bu ilk iki safha ile meşgul olurlar. Bu tartışmanın amacı için simülasyonları iki ana gruba bölmek uygundur.Bunlardan biri bir şey hakkında bilgi veren, diğeri ise bir şeyin nasıl yapılacağını öğreten simulasyonlardır:


Birşey hakkında bilgi veren simülasyonlar fiziksel ve yöntemsel diye adlandırılan iki yan gruba ayrılır.

Birşeyin nasıl yapılacağını öğreten simülasyonlar da prosedürel ve işlevsel diye adlandırılan iki yan gruba ayrılır.


FİZİKSEL SİMÜLASYONLAR 

Bilgisayar tabanlı fiziksel bir simülasyonda , bir öğrencinin elverişli bir ortamda öğrenmesi için fiziksel bir cisim veya fenomen ekranda temsil edilir.Buzulların hareketi , lens ve prizmalar arası ışığın hareketi veya güç çizgileri vasıtasıyla elektriğin nakledilmesi simülasyonun tipik örnekleridir. 

Fiziksel bir simülasyon , örneğin , mekanik bir deneyde bir kurşunun hızının, açısının veya diğer paremetrelerini değiştirerek öğrencinin cisim hareketlerini izlemesini sağlayan bir program. Bu program kurşunun yolunu ve diğer grafiksel bilgileri gösterir.Öğrenci bu programla , cismin açısının sonsuza giderkenki hareketlerinde araştırma yapabilmesini sağlar, gerçek cisimlerle laboratuvarlarda fazla efor sarfetmeden deneyleri kolayca yapabilmelerini sağlar.Cisimlerin farklı durumlarda kolayca mukayese yapılabilmesini sağlar.Gerçek bir labaratuvar deneyinde öğrenciler sadece cisimlerin sınırlı hareketlerini izleyebilirler , diğer paremetrelerinin değişiminde ve sürtünmede hareketlerini kolayca izleyemezler.


YÖNTEM SİMÜLASYONLAR 

Yöntem simülasyonlar bir olay hakkında bilgi verme konusunda fiziksel simülasyonlara çok benzer.Yöntem simülasyonlar genelde kendi kendine açıkça karar veremediği bir olay hakkında metod veya genel düşünceyi vermek için kullanılır , ekonomi çalışmalarında , adaleti sağlamakta veya nüfusun artmasında veya azalmasında olduğu gibi.
Yöntem ve fiziksel simülasyonlar interaktif olmaları ile diğer simülasyonlardan farklıdırlar.Katılmak yerine işlevsel ve prosedürel simülasyonlarda , öğrenci başlangıçta değerleri seçer ve daha sonra olaya müdahale etmeksizin ne olduğunu izler.Öğrenci daha sonra işlemi sıfırlar ve değişik değerler vererek işleme devam eder.Sonuçlardaki değerlerin değişikliklerini izleyerek öğrenmeye başlar. 

PROSEDÜREL SİMÜLASYONLAR 

Çoğu prosedürel simülasyonun amacı bir prosedürü oluşturan olayların sonuçlarını öğretmektir.Yaygın örnekleri ; performasyondaki seyreklikler , kötü çalışan bir malzemeye teşhis koymak veya bir uzay mekiğini yere indirmek vb.
Prosedürel simülasyonlar sık sık fiziksel nesne simülasyonlar içerirler , çünkü öğrencilerin performansı örnek alınmalıdır işleyen gerçek prosedürlerde.
Procedürel simülasyonların önemli bir tipide tanı simülasyonudur.
Amacı öğrencileri problemlerin çözüm yolları ile tanıştırmak ve prosedürlerin ayarlanmasında çözümde karar vermektir.

Prosedürel simülasyonlarda ; öğrencinin işlemleri ile , gerçek dünyada olayın nasıl sonuçlanacağı hakkında geribesleme yaparak veya bilgi vererek bilgisayar programı işlem yapmaktadır. Bu yeni bilgiye dayanarak , öğrenciler ardışık hareketler kazanırlar ve diğer zamanlarda daha çok bilgi elde ederler. Örneğin tıpdaki bir tanı simülasyonunda olduğu gibi , öğrencinin hastaya yüksek ateş , deri kolerasyonu ve kendini güçsüz hissetmesi gibi teşhislerde hastaneye yatması gerektiğini anlatması.
Prosedürel simülasyonların başlıca karekteristiği , bir veya birden çok doğruları veya öğrencinin performansını öğrenirkenki bir dizi basamağı sunmaktır.Her ne kadar aynı sonuçlarda uzlaşmanın farklı yolları olsa da hepsinden eşit verim alınamaz.Prosedürel bir simülasyon bu farklı yolları araştırmayı ve sonuçları birleştirmeyi sağlar.


İŞLEVSEL SİMÜLASYONLAR 

İşlevsel simülasyonlar farklı konumlardaki insanların davranışları ve görüşleri ile bir noktada birleşmelerini sağlar.Kuralların belirlenmesini öğreten prosedürel simülasyonlardan farklı olan işlevsel simülasyonlar genellikle konumlara farklı yaklaşımların sonuçlarının araştırmasında veya konumlarda farklı roller üstlenmelerinde öğrencilere izin verir. 
Hemen hemen tüm işlevsel simülasyonlarda öğrenci simülasyonun gerekli bir parçasıdır ve daha önemli roller alır.Aynı programda birbirleri ile etkileşimli öğrenciler tarafından veya kişinin kurallarıyla oynanan bir bilgisayar oyununda öğrenciler tarafından farklı roller alınabilir.Bazı oyun tipleride işlevsel simülasyonlar gibi sınıflandırılabilirler, özellikle macera oyunları bu kategoridedir.


Etkinlik Planı


[attachment=183]Sunum[attachment=184]Kaynaklar 

Index of /ab/1999

http://www.kocaeli.abigem.org/teknopark/simul.aspx

http://orgunx.anadolu.edu.tr/tanit.asp?oy=2005

http://www.kku.edu.tr/~mf/end/dersAciklama.php

Welcome bilgiyonetimi.org - BlueHost.com

http://mf.karaelmas.edu.tr/eem.ppt