Okul Öncesi Öğretmenleri NET-Okul Öncesi-Biz Bu işte Tek Değiliz

Tam Versiyon: High/Scope Eğitim Yaklaşımı Etkin Öğrenme- Uygulanması
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
Etkin öğrenme yaparak öğrenmedir. Çocuk (öğrenen) tarafından başlatılan ve devam ettirilen öğrenme sürecidir. “Etkin öğrenme” çocuğun yeni bir kavramı deneyimleri sonucu keşfetmesidir. Deneyim kazanırken duyularını aktif olarak kullanır- dokunur, tadar, bakar, dinler ve koklar. Böylelikle yeni materyal ya da durum hakkında kalıcı bilgiler edinir.

Çocuk, nesneleri ve kendi bedenini kullandıkça bunların kullanım ve özellikleriyle ilgili keşiflerde bulunur. Bu özellikler insanlarla, düşüncelerle ve olaylarla etkileşime girdikçe daha anlamlı hale gelir. Etkin öğrenme sayesinde çocuk kendi merakı doğrultusunda keşfederek yeni bilgiler üretir, problemlerini çözer.

Etkin Öğrenme beş ana noktadan oluşur:

Malzeme; çocuğun çeşitli biçimlerde kullanabileceği çok amaçlı ve bol miktarda malzeme olmalıdır.

Kullanma; çocuk nesneleri özgürce kullanmalıdır. Çocuklara araştırma ve deneme özgürlüğü verilmelidir.

Seçim; ne yapacağına, nasıl yapacağına ve hangi malzemeleri kullanacağına çocuk karar vermelidir.

Dil; çocuk yapmakta olduğu şeyi anlatmalıdır. Açık uçlu sorular (örn, bunu nasıl yaptın? Başka ne yapabilirsin, vb.) sorularak çocukların düşünerek cevap vermesi ve kendi sözcüklerini seçmesi sağlanmalıdır.

Destek; yetişkinler ve akranlar çocuğun problem çözme ve yaratıcılık çabalarını görüp, teşvik etmelidir.

Öğretmen bir etkinlik planlarken bu beş noktayı da düşünmeli, etkinliği öyle planlamalıdır. 5 noktanın hepsinin olduğu bir etkinlik gerçekten aktif bir etkinlik olacaktır. Bunlardan herhangi birinin eksilmesi (materyal,kullanım,seçim,dil var ancak yetişkin desteği yok ise) öğrenmenin aktifliğini düşürecektir.Öğretmenler bu 5 unsuru bir kontrol listesi olarak kullanabilir ve etkinliklerini bu çerçevede planlayabilirler.


Öğretmenin Rolü

Çocukların bütün duyularıyla etkin olarak araştırmalarına yardımcı olur. Birden çok biçimde kullanılabilecek malzemeler sağlar ve çocukların bu malzemeleri tüm duyularıyla keşfetmelerini teşvik eder.

Öğretmen çocukları keni kendilerine birşeyler yapmaya teşvik eder. Onların yerine problem çözmez, çocukların çözüme gidebilecek seçenekleri düşünmelerine fırsat verir.

Öğretmen çocukların malzmeleri dönüştürmelerine ve birbiriyle karıştırmalarına yardımcı olur. Yaptıkları şeyi anlatmalarını ister. Aynı malzemeyi değişik biçimlerde kullanarak ya da farklı biçimlerde kullanan kişileri işaret ederek çocuklara alternatif düşünmeye teşvik eder.

Tutarlı bir günlük program uygular. Odadaki tüm nesnelerin ve etkinlik köşelerinin işaretli olmasını, çocukların bu etkinlik köşelerinin isimlerini ve malzemelerin yerlerini bilmesine yardımcı olur.

Çocuklar bir gün içindeki olayların sırasını ve ne neden sonra ne geleceğini bilir Geziler, özel ziyaretler, sınıf içi olaylar sürpriz olmaz. Değişiklikler çok önceden çocuklara haber verilir.

Her gün her çocuğun bir plan oluşturmasına, bu planı üstesinden gelebileceği parçalara ayırmasına, aşamalandırmasına ve plan için gerekli malzemeleri saptamasına yardımcı olur.

Öğretmen, her çocuğun yapmakta olduğu şeyle ilgili olarak düşünmesine, gözlem yapmasına, akıl yürütmesine ve konuşmasına yardımcı olur. Her çocuğun kendini ifade etmesine fırsat tanır.

Çocukların araç ve gereçlerin kullanımı konusunda beceri kazanmalarına yardımcı olur.

Bedenlerini farklı biçimlerde kullanmalarını sağlayan faaliyet sunar (açık hava faaliyetlerini günlük programına dahil eder)

Çocukların kendi ihtiyaçlarını kendilerinin karşılamasına yardımcı olur. Her faaliyetin bir kısmını kendi kendilerine yapmalarını sağlar. (örn, çocukların ayakkabılarını ve paltoların giymelerine yeterince zaman tanır; yiyeceklerin dağıtılması gibi işleri çocuklara verir)Günlük Program

High/Scope programının günlük planı temizlik, küçük ve büyük grup faaliyetleri, planla-çalış-değerlendir sıralamasından oluşur.*
Planlama Zamanı 
*

planlama_zamani 

Plan zamanında öğretmen ve çocuklar yerde veya masanın etrafında toplanıp her çocuğun çalışma zamanında neler yapmak istediğini ve nasıl yapacağını konuşurlar. Çocuklar çalışma zamanlarını nasıl değerlendireceklerine kendileri karar verirler. Öğretmen çocuğun yapmak istediği şeyi söylemeye veya göstermeye teşvik ederek ve işi kafasında daha iyi canlandırmasına, geliştirmesine yardım eder.

Çocuklar plan yapmaya başlarken her zaman ne yapmak istediklerini bilemeyebilirler. Öğretmen çocuğun sınıf içindeki olanakları görmesine yardımcı olur, bazı durumlarda ise çocuğun ilgi alanlarına uygun plan seçenekleri sunar.*
Çalışma Zamanı 

evcilik_oyun

Çalışma zamanı çocukların planladıkları şeyleri uyguladıkları, oyun oynadıkları ve problemleri çözdükleri bir zaman dilimidir. Gerek bağımsız olarak gerekse diğer çocuk ve yetişkinlerle beraber çalışırken çocuklar bir amaca yönelik olarak ve dikkatlerini yoğunlaştırarak oyunlarını oynarlar, karşılaştıkları problemleri çözerler.

Öğretmenin çalışma zamanı içindeki rolü, çocukların bilgiyi nasıl topladıklarını, arkadaşlarıyla nasıl ilişki kurduklarını ve karşılaştıkları problemlere nasıl çözüm bulduklarını gözlemlemektir. Sonrasında problem çözme konusunda çocukları teşvik etmek ve onlara yol göstermek amacıyla faaliyetlere katılır.*
Toplanma Zamanı 
*

toplanma_zamani

Toplanma zamanında çocuklar çalışma zamanı sırasında kullandıkları oyuncak ve malzemeleri yerlerine koyar, tamamlanmamış projelerini ortadan kaldırırlar. Sınıf, çocukların kendi başlarına toparlayabilecekleri biçimde düzenlenmiş olmalıdır. Malzemelerin tümü çocukların erişebileceği açık raflara yerleştirilmiş ve tüm malzemeler etiketlenmiş olmalıdır. Burada amaç çocuğun yaşadığı çevrenin sorumluluğunu ve düzenini korumasını üstlenmesidir.


*
Hatırlama Zamanı

Hatırlama zamanı, planla-çalış-değerlendir çevriminin son evresidir. Her çocuğun çalışma zamanı içinde yaptıklarını çeşitli yollar ile anlatması, göstermesi veya temsil etmesini içerir. Çocuklar yaptıklarının resmini çizebilir, yaptıklarını şarkı, pandomim ile anlatabilirler. Özellikle küçük gruplarda yapılan hatırlama zamanlarında çocuklar birbirlerinin yaptıkları ve değişik ifade yolları hakkında fikir edinme fırsatı bulurlar ki bu sayede bir sonraki seferde kendileri için yeni planlar oluşturabilirler.

Hatırlama zamanı sayesinde çocuklar planlama, çalışma ve hatırlama zamanları arasındaki ilişkiyi kurar ve kendi hareketlerinden sorumlu olmayı öğrenirler.


*
Küçük Grup Zamanı kucuk_grup

High/Scope yaklaşımındaki küçük grup zamanları çocukların ihtiyaçlarına, yeteneklerine ve ilgilerine göre yönlendirililir, kesin ve belirlenmiş bir ders programı izlemez. Küçük grup zamanında aynı küçük çocuk grubu her gün aynı yetişkinle buluşur. Çocuklara kullanacakları malzemeler verilir, bunları nasıl kullanacakları hakkında seçimler yaparlar ve ne yaptıkları hakkında gerek birbirleriyle gerekse başlarındaki yetişkinle sohbet ederler.

Küçük grup zamanı çocukların güçlü yönleri üzerine kurulur, başka koşullarda kaçırabilecekleri yeni malzeme ve deneyimleri sunar, öğretmene her gün samimi bir ortamda her çocuğu tek tek gözlemleme ve hakkında detaylı bilgi edinebilme imkanı sağlar.


*
Büyük Grup Zamanı (Beraber Saat/Çember Zamanı) cember_zamani

Tüm çocuklar, bir yetişkinle birlikte oyun oynamak, şarkı, tekerleme söylemek, dans etmek, müzik aleti çalmak, özel bir olayı veya konuyu konuşmak için bir araya gelirler. Bu zamanda çocuklar büyük bir grubun parçası olmayı, fikir dinleyip yeni fikirler önermeyi, sıra beklemeyi ve paylaşmayı öğrenir. Çocuk grup içinde bazen bir lider bazen bir izleyici olunabileceğini keşfeder.

Büyük grup zamanı ayrıca öğretmenin çocuklara bir mesaj verebileceği önemli bir olayı aktardığı, sınıfa gelen yeni bir şeyi tanıttığı bir zaman olarak da değerlendirilebilir.


*
Açık Hava Faaliyetleri Zamanı (Bahçe Zamanı) tilki_tilki

Bahçe Zamanı - Tilki Tilki Saat Kaç? - 

Bahçe zamanı çocukların koştuğu, zıpladığı, tırmandığı, bir şeyleri itip çektiği, taşıdığı, ve bağırdığı bir zamandır. Bahçe zamanında çocuklar etraflarını inceler, kumu, toprağı, ağaçları, çiçekleri, çimeni gözlemleyip araştırır. Sınıfın içerisine oranla daha serbest bir ortamın bulunması sessiz çocukların bile dışarıda daha serbest davranmalarına sebep olur. Sınıf içerisinde çok hareketli olan çocuklar ise daha büyük bir alanda hareket ettikleri için daha mutlu olurlar. Bahçe zamanı hem çocukların hareket ettiği aynı zamanda da öğrenmeye devam ettikleri bir zamandır.High/Scope Eğitim Yaklaşımının farklı gelişim alanlarına değinen çok sayıda temel deneyimleri bulunmaktadır. Bu temel deneyimler şu ana başlıklar altında toplanmıştır: Etkin Öğrenme, Yaratıcı Temsil, Dil, Toplumsal ve Sosyal İlişkiler, Hareket, Müzik, Sınıflandırma, Sıralama, Sayı, Alan, Zaman.

Temel deneyimler, çocukların nasıl öğrenip gelişim gösterdikleri ile ilgili bilgilere dayanan öğretme faaliyetleri için temel oluşturur. Öğretmenin çocukların gelişim yolunda kaydettikleri ilerlemeyi ölçmesine yardımcı olur.Temel Deneyimler Nasıl Kullanılır?

* Temel deneyimler sınıfın düzenini ve malzemelerin seçimini belirler. Çocukların temel deneyimleri gerçekleştirmelerine fırsat sağlayabilecek çeşitli malzemeler sınıfta toplanır.
* Temel deneyimler öğretmenlerin çocukların sınıfta yaptıklarından bir anlam çıkarmasına yardımcı olur.
* Günlük planlamayı belirler. Faaliyet ve öğretme stratejileri geliştirmek için kullanılır.
* Temel deneyimler öğretmenlerin olayları çocuğun gözüyle görmesini sağlar.
* Temel deneyimler öğretmen-veli ilişkilerini yönlendirir. Öğretmen velileri çocukları hakkında bilgilendirirken temel deneyimlerden faydalanabilir.