Okul Öncesi Öğretmenleri NET-Okul Öncesi-Biz Bu işte Tek Değiliz

Orjinalini görmek için tıklayınız: ERKEN çOCUKLUK DöNEMiNDE EğiTiM ve BEYiN
Şu anda (Arşiv) modunu görüntülemektesiniz. Orjinal Sürümü Görüntüle internal link
Beyin gelişimi anne karnından başlar ve hayat boyu devam eder. Erken çocukluk dönemi beyin gelişiminin en hızlı
bulunduğu dönemdir. Bu devirde çocuğa sunulan ortam, gösterilen yaklaşımlar ve verilen uyaranlar çocuğun hayat
sürecinin temel taşlarının oluşturur.
öğrenme en fazla beş duyu organını aktif kullandıran, beynin çok sayıda bölgesinin eş zamanlı şekilde çalıştıran yöntemlerle
gerçekleşir. çağımızda umumi itibari ile eğitim sistemleri daha çok aşırı görme ve işitme duyularına ağırlık vermektedir.
Oysaki çocuk tabiat içinde hareketli aktivitelerle, koku ve tat alma duyularını da kullandığı zaman daha kalıcı öğrenir.
Beyin arkadan öne samimi dışa doğru gelişme gösterir. çocuk yetiştirirken yahut eğitirken bu umumi çerçeve içinde
yönlendirme yapmak çocuğun potansiyelini geliştirmesini ve uygun biçimde kullanmasını destekler. 
Oksipital lob beynin en arkasında bulunan bölgedir. Bu bölge görme ve gördüğümüz uyaranları yorumlamamızdan
sorumludur. Renkleri, şekilleri, uzunlukları oksipital lobda bulunan yerlerin desteği ile ayrımlaştırabiliriz.
Parietal lob beynin üst orta kısmında yer alır. Bu bölge dokunma, sağ-sol ayırımı, mekansal algı, gövde farkındalığı bu gibi
işlevlerden sorumludur. Bu bölgenin iyi geliştirilmesi çocuğun akademik becerilerinin güçlü olması için zemin
oluşturur.
Beynin alt kısmında yer saha temporal lob işitme ve işittiğini yorumlama becerisi ile ilgilidir. Bu bölge iletişim
becerileri, yönerge-konuşulanı ve okuduğunu kavrama, adlandırma, müzikte ses-ritm ayırt etme benzeri beceriler için de
mühim bir şeydir. Temporal lob tat, koku duyusu ile de ilgilidir. Bu bölgenin en ön kısmında duygulanım ile ilgili bir alan da
yer alıyor.
Frontal lob beynin en ön bölgesindedir. Bu bölge beynimizin karar verme bölgesidir. Planlama, soyut düşünme,
muhakeme, his yönetimi, dikkat bu gibi yönetici işlevlerimiz frontal lob işlevlerindendir. Motor planlama yani
hareketlerimizi kontrollü ve sıralı bir biçimde yapmamızı sağlayan işlevden defrontal lob sorumludur. Bu bölgede
konuşmayı sesli hale getiren bir bölge bulunmaktadır. Dolayısı ile frontal lob iletişim becerileri için de olmazsa olmazdır. 

Beynin iç orta kısmında limbik sistem denilen bir alan bulunur. Bu alan kısaca beslenme, savunma ve türünün devamı ile ilgilidir. Öğrenmenin en kritik bileşenleri olan kısa süreli bellek (Hipokampus), kaygı (Amigdala), hormonal denetim(Hipotalamus), duyulardan gelen bilgilerin gerekli beyin alanlarına iletilmesi (Talamus)limbik sistemin işlevlerindendir. Hareketlerimizi programlayan alan(bazal ganglionlar) da limbik sisteme yakındır. Beyinde görme, işitme, hareketi başlatma, dokunduğunu algılama işlevleri ile ilgili sadece birkaç merkez bulunur. Beyin ağ sistemi ile çalışır. Beynimizin altında bulunan bilişsel zamanlama ve denge işlevlerinden sorumlu beyincik de dahil olmak üzere birçok beyin bölgesinin koordineli çalışması önemlidir. Sonuç olarak beynin plastik yapısından yararlanarak ve yeni sinaptik bağlantılar kurdurarak çocuğun uygun eğitim programını belirlemek, sadece ezbere dayalı değil sorgulama becerisini de destekleyici olanaklar sunmak ve her çocuğun bireysel farklılıklarını göz önünde bulanarak onu yönlendirmek gereklidir. Bu nedenle sadece bilişsel değil duygusal-sosyal veözellikle hareket koordinasyonunu destekleyici eğitim sistemleri geliştirilmelidir.

Dr. Bülent Madi
Nöroloji Uzman