Okul Öncesi Öğretmenleri NET-Okul Öncesi-Biz Bu işte Tek Değiliz

Tam Versiyon: Çoklu Zeka Örnek Etkinlik
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
1. SÖZEL-DİLSEL ZEKÂ ETKİNLİĞİ

• Etkinlik Adı:Sesleri Taklit Edelim

• Hedef-Hedef Davranış: Verilen sese benzer sesler çıkarır.

• Materyalle Birlikte Etkinliğin Uygulanışı:

Öğretmen çocuklara kartları dağıtır.Kartlar üzerindeki hayvanlar hakkında konuşulur.Örneğin; bir kedinin nasıl miyavladığı,bir köpeğin nasıl havladığı gibi.Öğretmen bu sesleri ya kendisi çıkarır,ya da bir kaset/Cd yardımıyla çocuklara dinletir.Ardından çocuklardan aynı sesleri taklit etmelerini ister.