Okul Öncesi Öğretmenleri NET-Okul Öncesi-Biz Bu işte Tek Değiliz

Tam Versiyon: Hangisi Eksik, Hangisi Fazla Oyunu
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
Hangisi Eksik ? Hangisi Fazla ?

Kazanımlar Ve Göstergeleri
Bilişsel Gelişim
Kazanım 2.Nesne /durum /olayla ilgili tahminde bulunur.(Göstergeleri:Nesne /durum /olayın ipuçlarını söyler.İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler.Gerçek durumu inceler.Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.)
Kazanım 3.Algıladıklarını hatırlar.(Göstergeleri :Nesne /durum /olayı bir süre sonra yeniden söyler.Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.
Kazanım 4.Nesneleri sayar.(Göstergeleri: İleriye /geriye doğru birer birer ritmik sayar.Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.Saydığı nesnenin kaç tane olduğunu söyler.Sıra bildiren sayıları söyler.10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.
Kazanım 16.Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.(Göstergeleri:Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler.Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır.)
Sosyal ve Duygusal Gelişim
Kazanım 10.Sorumluluklarını yerine getirir.(Göstergeleri:Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.)
ÖĞRENME SÜRECİ
-Bütün çocuklar daire şeklinde oturtulur.Oyunun birinci aşamasında dairenin ortasına ,çocuklarla birlikte seçilen nesneler konur.Ortalama 10-15 adet olabilir.Örneğin kalem,anahtarlık,lego,kutu,fincan,şemsiye vb. olabilir.
-Çocuklardan bu nesnelere dikkatlice bakmaları istenir.Bir ebe seçilerek sınıfın dışına gönderilir.Yada gözleri kapatılır.Nesnelerden bir tanesi eksiltilir.Ebeden eksilen nesneyi bulması istenir.Bunun için kısa bir süre tanınır.Çocukların ebeye ipucu vermemesi gerekmektedir.İstenirse ebelere üç adet tercih hakkı sunabilir.Birinci tahminde eksilen nesnenin bulunması halinde halinde,ebe ödül olarak yeni ebeyi kendisi belirleyebilir.Eksilen nesneyi seçebilir.Oyun bu şekilde tüm çocukları katılımıyla devam eder.
Materyaller

Sınıfta bulunabilecek farklı tür ve ebatlarda araç gereç
SÖZCÜKLER
Tahmin,Tercih
KAVRAMLAR

Miktar Kavramı(eksik-fazla,azlık,çokluk)Sayı