Okul Öncesi Öğretmenleri NET-Okul Öncesi-Biz Bu işte Tek Değiliz

Tam Versiyon: Eksiklikleri Bulma Oyunu
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.

Oyun adı: Eksikleri bulalım

Hedef: Bir bütünün içerisindeki eksik parçaları farkedip, tamamlayabilme.

UYGULAMA: Öğretmen daha önceden büyük boy fon kartonuna değişik şekillerden oluşan bir kompozisyon çizer.
Planın konusu dahilinde hayvanlar, mevsimler ya da sağlıkla ilgili bir resim olabilir. 
Öğretmen bu resimdeki elemanlardan her birinin bir parçasını eksik çizer. Yapılan bu çalışma sınıfın duvarına çocukların üzerinde rahatça çalışma yapabileceği bir şekilde asılır. 
Her çocukta resimdeki eksik olan bir parçayı bulup tamamlaması istenir. 
resim tamamlandıktan sonra tüm çocuklar resmi proje çalışması olarak boyarlar ve resim sınıfa asılır.