Okul Öncesi Öğretmenleri NET-Okul Öncesi-Biz Bu işte Tek Değiliz

Tam Versiyon: Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların Özellikleri Nelerdir?
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların Özellikleri Nelerdir?

Zihinsel engelli çocukların gelişimleri, normal zekaya sahip olan çocukların gelişiminden bazı farklılıklar taşır. Beslenme, cinsellik gibi biyolojik, sevilme, ödüllendirilme, başarılı olma, kabul görme, uygun bir iş ve eş seçme gibi sosyal gereksinimlerinin karşılanması açısından ise normal çocuklarla aynı istek ve duygulara sahiptirler.
Zihinsel engelli çocuklara uygun eğitim sağlandığında ve yeterli destek verildiğinde var olan kapasitelerini en üst düzeyde kullanmayı başarabilirler.
Bu çocukların gelişim özelliklerini bilirsek, eğitim, davranış yönünden yaklaşımımız çok daha olumlu ve verimli olacaktır.

Zihinsel Yetersiz Çocukların Özellikleri

1- Bedensel ve Motor Özellikleri
2- Zihinsel Özellikleri
3- Sosyal Özellikleri
4- Kişilik Özellikleri
5- İş ve Çalışma Yaşamı Özellikleri

1- Bedensel ve Motor Özellikleri

-Beden gelişimleri geri veya tamamen durmuş olabilir
-Zeka özrünün getirdiği bir takım bedensel özellikler taşıya bilirler
-Baş yapıları farklılık taşıyabilir
-Diş deformasyonları,anomalileri ve diş çürükleri çok sık görülür
-Beden gelişimleri yaşıtlarına göre ağırdır
-Yaşıtlarına göre kaslar gevşek ve güç eksikliği vardır
-Yaşıtlarına göre çok sık hasta olurlar
-Yaşıtlarından çok daha fazla ve kalıcı sağlık sorunları vardır
-Görme, işitme ve ortopedik ek özürleri olabilir
-Basit ve karmaşık hareketleri uyum içinde yapmada zorlanırlar

2- Çocukların Zihinsel Gelişim Özellikleri

-Akademik kavramları geç ve güç öğrenirler. En çok sıkıntı duydukları alandır ve bu alanda en basit bir konuyu öğrenmeleri bile çok tekrar ve uzun bir zaman gerektirir.
-Dikkat süreleri kısa ve dikkatleri çok dağınıktır.
-İlgileri , konu ne derece çekici olursa olsun kısa sürelidir.
-Soyut kavramları çok geç ve güç kavrarlar. Somut kavramları öğrenmeleri bir derece daha kolay olur. Bu nedenle soyut kavramlar öğretilirken somut olaylardan örnek vermek daha kolay öğrenmelerini sağlar.
-Zaman kavramı çok geç ve güç yerleşir
-Konuşmada sorun yaşarlar. Sözcüklerin yerinde kullanımı, doğru telaffuz etme,cümle kurma alanların da güçlük yaşarlar.
-Cümleler iki veya en fazla üç sözcükten oluşur, basittir
-Konuşmada olduğu kadar söylenileni anlamada güçlük çekerler. Onun için basit cümlelerle tek tek , net bir dil kullanarak konuşmak anlamalarını kolaylaştırır.
-Aldıkları bilgileri genelleme, sınıflama yapamazlar
-Öğrendiklerini, kazandıkları bir bilgiyi bir başka alana aktarmada çok zorlanırla r ya da bunda başarısız olurlar
-Yeni durumlara uyum sağlamada güçlük çekerler. Yeni ortamlara girerken gerginlik, direnme ve kaçma eğilimi gösterirler. Bu nedenle yeni ortama girerken bol bol destek göstermek gerekir.
-Ufak tefek engeller karşısında hemen pes eder, çabuk yorulup savaşmaktan kaçarlar. 
-Başladıkları işin ilk basamağında hata yaparlarsa kırılıp işi sonuna kadar sürdürmekten vazgeçerler.
-Öğrendiklerini çok çabuk unuturlar
-Uzak gelecekle bir ilgileri yoktur
-Algıları, tepkileri basittir
-Duygu ve düşüncelerini bağımsız olarak ifade etme gücünden yoksundurlar, desteğe gereksinim duyarlar

3-Sosyal Gelişim özellikleri

-Kendilerinden yaşça küçük olanlarla arkadaşlık etmekten hoşlanırlar
-Yakın çevre ile dostluk kurmada zorlandıkları gibi, bunu sürdürmede de başarısızdırlar
-Grup içinde başkaları tarafından yönlendirirler
-Oyun ve toplum kurallarına uymada zorlanırlar
-Desteklenmedikleri sürece giyimlerinde gariplikler olur
-Görgü kurallarını öğrenmeleri ve bunları yerine getirmede zorlanırlar
-Sosyal ilişkilerinde bencildirler
-Sosyal faaliyetlere ilgileri azdır
-Sosyal kabul görmelerini sağlayacak becerileri çok azdır veya hiç yoktur

4-Kişilik Özellikleri

-Kendilerine güvenleri yoktur, bağımsız hareket etmekten çekinirler
-Cesaretleri çok kolay kırılır
-Amaca ulaşmak için fazla çaba harcamazlar
-Geç ve güç dostluk kurdukları gibi dostluk süreleri çok kısadır
-Sorumluluk almaktan kaçınırlar
-Kendi başlarına bir işe başlama arzuları yoktur
-Birlikte oldukları kişinin duygu ve düşüncelerini kabullenmeleri güçtür
-Duygularını ifadede güçlük çekerler

5-İş Ve Çalışma Özellikleri

-Yaşıtları gibi bir iş sahibi olup üretken olmaktan büyük zevk alırlar
-Kontrol altında basit pek çok iş yapabilir ve meslek sahibi olabilirler
-Parçadan bütüne gidilerek iş öğretildiğinde başarılı olurlar
-Monoton işleri yapmada başarılıdırlar
-Belli bir grubu mesleki eğitim alabilir
-Bedenen çalışmaktan zevk alırlar
-İşlerine bağlıdırlar
-Yavaş düşünür, yavaş kavrar ve işlerini yavaş yaparlar
-Başarısızlığa uğradıklarında kendilerine olan güvenlerini yitirir ve bir daha o işe dönmeleri zor olur.