Okul Öncesi Öğretmenleri NET-Okul Öncesi-Biz Bu işte Tek Değiliz

Tam Versiyon: Sınavda başarısız olanlar ne olacak ?
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
Sınavdan 60 puan ve üstü alanlar başarılı sayılır

Sınav sonuçlarının Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce valiliklere bildirilmesinin ardından yazılı sınavda başarılı olan aday 

öğretmenler valiliklerce “öğretmen” olarak atanır.

Yazılı sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği usul ve esaslarınca il içinde 

aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilir